5 Mayıs 2014 Pazartesi

4 Mayıs 2014 Pazar

Şekil Disiplini

"Şekil Disiplini" askerliğim sürecince en çok duyduğum laflardandı.  
Kimi subaylar, "şekil disiplini" için uğraştılar. Alman Nazi ordusunun gücünün şekil disiplininden kaynaklandığını (Naziler kötüydü ekiyle) örnek verdiler. 
Şekil disiplinin amacı düşman ve muhtelif muhaliflere kusursuz ve güçlü görünmek için hiç bir eksiklik-aksaklık göstermeyen bir vitrin oluşturmaktır. Bu vitrin, içerisinin de aynı şekilde çalıştığının bir tür beyanıdır. 
Aynı şekilde kurala uygun giyilmiş üniformalar, kurala göre düzenlenmiş mekanlar, doğru taşınan teçhizat, düzenli yürüyüş, ritmik adımlar...  
Buna rağmen onlarca kusurlu durum ve acemilik yapılır. Elde olan 10 araçtan sadece 1-2'si çalışmaktadır. Taşınan ve bayağı mühim görünen teçhizatı nerede-nasıl ve ne durumda kullanmasını gerektiğini bilen adam yoktur ya da bir-iki kişidir. Çoğunca "uzman" evde teçhizatın özelliklerini ezberleyip gelmiştir. Harcanan para ve zamana rağmen verimlilik düşüktür. Kazanılan her bir başarı gereksiz yüksek maliyetler sonucunda elde edilir. 
Destekçilerin desteği sürdürülmesi ve bu tür durumların örtülmesi gerekir.Bu sebeple gösteriler büyük önem taşır. Saatlerce aynı şeyler çalışılır. Bu kadar çalışmaya rağmen kusurlular çıkar. Yürüyüş, duruş vs. beceremeyenler gösteri günü duvarın arkasında bekler. Eğer çıkmaları gerekliyse son adımda/yerde gruba katılır ve görünürler. Yoksa o "kusurluları(!)" kimse görmez. 
Kusur, çıkacak bir savaşla ilgili değildir. Kusur, destekleyici kitlenin güven ve desteğini azaltır. Muhalif ve düşmanlarca her gün ekilen kuşku tohumlarının yeşertir. Bu yüzden kusurlar itina ile gizlenir. Bunun için bütün ideolojik araçlar ve kitle iletişim araçları alana sürülür. Gerektiğinde kusuru örtmek için "zor" aygıtı devreye girer. 
Bunun yanında izleyiciler için gösterişli bir sahne, sürekli övgü ve başarıların anlatıldığı reklam-tanıtım süs ve şaşaaya da çalışılır.  
Akp yıllardır bununla kazandı. Kaybettiğinde "şekil disiplinini" bozan bütün unsurlar duvarın arkasından sahneye çıkacak. O zaman olanlar hakkında öğrendiklerimize çok şaşıracağız, çok şey öğreneceğiz. Bir daha Nazi iktidarına izin vermeyeceğiz.
*** 
Not: Bu şekil disiplini hastası grup ve kurumların teknolojik olanaklara dair düşkünlüğü ve bunların propagandif etkisine büyük değer verdiklerini söyleyebilirim. Yurttaşların günlük yaşamını kolaylaştırdığı reklamı yapılsa da daha çok kurum ve ya grubun idare, güven ve desteğini artırmasına yönelik düşünülmüş teknolojilerdir. 

1 Mayıs 2014, Beşiktaş