11 Şubat 2015 Çarşamba

zorunluluk hareket kaynağıdır

songörüler 

İç Güvenlik Yasası yeni bir "rezistans" doğurur. Yasanın geçmesi veya geçmemesi sadece küçük bir fark yaratır. Bu, kısa süreli ve coşkulu olmamakla birlikte iktidarın araçlarını işlevsiz kılacak yerel ve sanal gruplardan oluşur. 
Hükümet, devletin ruhunu teslim aldı. Yetmedi, yetemedi. Şimdi de "halk"ın ruhunu teslim almak istemekteler. 
Her durumda Türkiye muhalif çevreleri iktidarın araçlarını işlevsiz kılma, saçma bir konuma sokma mecburiyetine düşeceklerdir. 
İlk hedef havuz para kaynaklarının kurutmak. Ülkenin her yanındaki çıkarcıları afişe etmek ve her türlü mücadeleyi desteklemek olacaktır. 
Açıklarımız siyasi bir bilinç ortaklığı ve dayanışma... 
* * *
Peki bunlar olmazsa...
Ülkeyi bunlardan kurtarmaktan; kendimizi, sevdiklerimizi, dostlarımızı savunma boyutuna geçecektir.
* * *
11 Şubat 2015, Çarşamba

8 Şubat 2015 Pazar

derinler

Quino (Joaquin Salvador Lavado)
Quino (Joaquin Salvador Lavado)

7 Şubat 2015 Cumartesi

İktisatlı dostluklar hakkında

 Bazen bazı 

"Sistemler, tüm gerekli elemanları bünyesinde barındıran, yabancı unsurları dışarı atan ve onlarla sert bir mücadeleye giren bir bütünselliktir." (*)  

Bu sistemde 

"... iş yaşamında başarının anlamı ve ölçütü, topluma hizmet sunmaktan çok, toplumsal kaynaklardan diğerlerine göre daha yüksek pay almaktır." (*)

Devamında... 

"Rekabetin kutsandığı, adeta yüceltildiği yerlerde toplumsallık felsefesi yerini bireyselliğe, hatta bireyciliğe bırakır. Böyle bir dünyada herkes kendisinden sorumludur ve kendisini  kurtarmaya zorunludur. Böylesi patolojik sorumluluk ve zorunluluk duygusu içinde gelişen ilişkiler düzeninde samimi ve gerçek dostluk yerini sahte ve çıkara dayalı arkadaşlığa bırakır. (...) O zaman tüm dostluk ve arkadaşlıklar da ya bir çıkar uğruna ya da vicdanı rahatlatmak ve ancak bu yoldan huzura kavuşmak amacı ile sürdürülür. Hatta, böylesi toplumlarda yakın arkadaşlıklar seyrek olduğu gibi, uzun süreli sıkı dostluklar da oldukça seyrek görülür. Zira, ilk anda kendilerini gizleyebilen dostlar, bir süre sonra karşısındaki tarafından anlaşılır hale gelirler ya da anlaşıldıklarına dair kanaat oluştururlar. Bu durumda dostlar arasındaki sahte samimiyet son bulur ya da dostluk veya arkadaşlık tamamıyla bitebilir. Zira, bireyin kendisini gizlemesi ve koruması, dostluk gereksiniminden daha baskındır." (*)  
İktisat ve Dostluk 
İzzettin Önder
Dostluk'un Kitabı, YGS, Nisan 2008